> > Strona główna · > Kościół a całun · Boskie ObliczeBoskie Oblicze

Czy dane jest nam poznać Boskie Oblicze? Według dostępnych opisów możemy poznać oblicze i ciało Jezusa:

1. Całun Turyński miał okrywać ciało Jezusa Chrystusa złożone w grobie
2. Całun z Manopello jest autentycznym wizerunkiem Chrystusa, tym samym, które tradycja nazywa Chustą św. Weroniki
3. Chusta z Oviedo, miała okrywać ciało Jezusa Chrystusa złożone w grobie razem z Całunem Turyńskim

Spójrzmy na zestawienia:

Efekt nałożenia na siebie wizerunku Całunu Turyńskiego i Całunu z Manoppello. Zgadzają się nie tylko proporcje twarzy ale i ślady zranień. foto wikipedia
Według autora książki, Święte Oblicze - Całun z Manopello odpowiada pojawiającym się od dwóch tysięcy lat przekazom historycznym na temat obrazu Chrystusa, „którego nie namalowała ludzka ręka”, oraz historycznym relacjom na temat Chusty Weroniki. 16 lipca 2005 roku siostra Blandina Paschalis Schlömer dokonała tak zwanej suprapozycji, nakładając przezroczystą folię z twarzą z Całunu Turyńskiego na twarz z Całunu z Manoppello. Nałożone na siebie obrazy przedstawiają tę samą osobę.

Całun z Turynu jest obrazem Chrystusa umęczonego, Volto Santo z Manopello – zdaniem Paula Badde – miałoby być relikwią Zmartwychwstałego. Niemiecki dziennikarz uważa, że są to całuny, o których Jan Ewangelista wspomina w opisie zmartwychwstania, kiedy to rankiem Piotr i Jan przybiegają do pustego grobu.

Grób nie jest zupełnie pusty, ponieważ leżą w nim dwa płótna (albo dwa kawałki płótna). Jedno z nich miało spoczywać na twarzy Jezusa, a w drugie miało być owinięte Jego ciało.
cytat pochodzi z Święte Oblicze autorstwa: ks. Maciej K. Kubiak

21.01.2010. 23:12

Kategorie

RSS Feeds

Podobne strony